ساده ترین روش برای ایجاد نیم فاصله در نرم افزار ورد

بادانشجویان

برای ایجاد نیم فاصله در نرم افزار Microsoft Word کافی است هنگامی که متن فارسی را تایپ می‌کنید کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+2 را همزمان فشار دهید و یا همچنین کلید های Ctrl به همراه را فشار دهید.

برای نمونه : کلمه مینویسم ، می نویسم ، می‌نویسم

بادانشجویان
بادانشجویان
114 بازدید