×

دانلود نمونه پروژه شبه سازی کنترل موتورهای القایی با اینورترها و مبدل هایAC با نرم افزار متلب

۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان پیاده سازی سیستم دستگاه خودپرداز (ATM)

رایگان

دانلود رایگان پیاده سازی سیستم شرکت پخش دارو

رایگان

دانلود رایگان پیاده سازی سیستم جاری بانک ملی

رایگان
0