درباره ما

درباره ما

سایت با دانشجویان در جهت کمک به ارتقاء دانش برای افراد در مقاطع مختلف و در سراسر  کشور راه اندازی شده و سعی دارد با کمک گرفتن از اینترنت، به منظور حذف موانع  موجود در دسترسی به منابع اطلاعاتی به روز برای مخاطبان دانش در سراسر کشور گام برداشته و با بانک قدرتمند و گسترده خود، فرصت دستیابی هرچه بیش تر به دانش را تا دوردست ترین نقاط فراهم سازد.

مطالب ارائه شده در سایت با دانشجویان  جنبه کمک درسی و کمک آموزشی داشته و شامل فایل های کاربری و آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش کاربران در زمینه هایی از جمله  آموزش طراحی سایت ، آموزش نرم افزار های کاربردی و تخصصی ، اسلایدهای آموزشی و تحقیقاتی،مجموعه فایل های گرافیکی،ارائه جزوات آموزشی، ارائه مقالات کمک آموزشی و سایر فایل های کاربردی آموزشی و تحقیقاتی می باشد.