×

دانلود سورس پروژه دفترچه تلفن به زبان سی شارپ

۴۷,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تخصصی با ترجمه کامل تحت عنوان یک بررسی جهانی از آنالیز پوشش زمین و مناطق حفاظت شده مناطق درگیر با فعالیتهای استخراج از معادن به عنوان شاخصی از فشار بر تنوع زیستی

۸۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تخصصی با ترجمه کامل تحت عنوان استفاده از مواد زائد به عنوان تثبیت کننده در تثبیت خاک رسی کوانتان

۷۵,۰۰۰ تومان
0